Regler och riktlinjer

För att resan ska fungera bra och vara säker för dig och de andra deltagarna är det viktigt att du respekterar de regler som finns under läger.

Vänd dig till dina svenska ledare
Kontakta alltid dina ledare om det uppstår ett problem, stort eller litet! Ledaren ansvarar för att allt fungerar som det ska under veckan. Det är också viktigt att du som deltagare lyssnar på dina ledare och följer de instruktioner som ges.

Delta i planerade aktiviteter och håll dig till gruppen.
Som deltagare förväntas du delta i de aktiviteter som genomförs och som du har valt. Vill du avstå  från någon del av en aktivitet för att du till exempel känner dig osäker är det självklart helt OK. Men, det är då viktigt att du inte avviker från gruppen på egen hand.

Nolltolerans mot alkohol och droger.
Under resan är det givetvis inte tillåtet att vare sig handla eller förtära alkohol eller andra droger. Om man bryter mot denna regel skickas man hem med första flyg på egen bekostnad.

Var en bra kompis!
Gör vad du kan för att alla i gruppen ska ha kul och känna att de får vara med. Då blir det roligast för alla.